Glendronach Vertikal whiskysmagning

Glendronach Vertikal Whiskysmagning

Ved Henrik Olsen

02. juni 2017 

Billedreferat

   Program

GlenDronach “Yoda” 12 år 46 %

GlenDronach Sherry 12 år 43 %

GlenDronach Sauternes 12 år 46 %

GlenDronach Parliament 21 år 48 %

GlenDronach Cask Strenght #5 55,3 %

GlenDronach Single cask 13 år 54,9 %

GlenDronach Peated 46 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Rask