Generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling – den 20. februar 2015.

1. Valg af dirigent og referent:
Bestyrelsen pegede på Niels Lynggaard og Marianne Levison – der blev valgt.

2. Formandens beretning for det forløbne år:
Beretningen er lagt/bliver lagt op på hjemmesiden til interesserede.

Det har gennem flere år været kutyme at vælge årets KWL.
Bestyrelsen pegede denne gang på medlem Conny Kruse – altid glad og godt humør, saltstænger med ….Conny fik overrakt pokalen – et glas mv.

Bestyrelsen har besluttet at afskaffe årets KWL og i løbet af 2015 i stedet for kåre – “Årets Nose”.
Det bliver gennem spørgsmål til smagningerne mv. – der efterfølgende kan findes på hjemmesiden – hvorefter det er op til det enkelte medlem at få svaret inden fristens udløb.
Der vil være et varierende antal spørgsmål – 3-6 stk. pr. gang.
Der vil være præmier til de 3 bedste – præmier overrækkes på GF 2016.
Mere info følger til smagning + hjemmesiden.

Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab:
Revisor Mikkel fremlagde regnskabet – der viste et overskud på kr. 32.314,25.
Lager bragt ned på fornuftigt niveau.
Lauget har for stor kontant-beholdning, der bør nedbringes snarest. Der er ingen grund til at fortsætte opsparingen i dette omfang.

Regnskabet blev godkendt.

4. Forelæggelse af budget for det nye regnskabsår:
Forventning om lille overskud.

5. Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår:
Uændret kontingent i 2016 – kr. 175.

6. Indkomne forslag:
Ingen

7. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlem (ulige år):
Kasserer: Klaus Jakobsen – genopstillet og genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Niels Lynggaard – genopstillet og genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Per Klingenberg – genopstillet og genvalgt
Der var ingen modkandidater til de opstillede.

8. Valg af en suppleant til bestyrelsen (hvert år)
Suppleant: Søren Bolvig – genopstillet og genvalgt

9. Valg af revisor og revisorsuppleant (hvert år)
Revisor: Mikkel H. Nielsen – genopstillet og genvalgt
R-suppleant: Ricky Spanggaard – genopstillet og genvalgt.

10. Eventuelt
Smagninger 2015.
Bestyrelsen har fastlagt de 2 første smagninger – og som noget nyt lagt valget for de sidste 3 smagninger ud til GF. Der var 8 muligheder annonceret (7 nævnt i nyhedsbrevet).
Efter at alle havde truffet deres valg blev skemaerne samlet ind – og der blev valgt 2 medlemmer, der skal være med til at kontrollere optællingen.
Derefter lægges navnene ind på hjemmesiden – og kommer selvfølgelig også i det kommende nyhedsbrev ultimo marts.

Lauget har fået SWIPP – nr. 4272 0480.

Lauget er kommet på Facebook med et lukket forum – kun for medlemmer.
For at komme med – sendes mail til – René Sørensen (administrator) – der sørger for resten.

Der var endelig mulighed for bestilling af en T-shirt med laugets logo.
Da der kun blev bestilt 6 stk. – lægges det frem igen på førstkommende smagning – herom mere senere.

Da der var flere versioner af vedtægterne eller udkast hertil blev det pålagt Bestyrelsen at finde og gennemgå “de rigtige” vedtægter – og få dem udsendt sammen med referatet – så ingen fremover er i tvivl om, hvad der gælder.

Vedrørende spørgsmål om hjemtagning af Kilchoman-fadene kommer her – note fra sidste års referat…:

Vedr. Kilchoman-fadene – alt er udsolgt.
Tom McIeland anbefaler mindst 1 år mere.
GF gav efterfølgende ved håndsoprækning tilkende, at lade fadene ligge min. 1 år mere.

Ny beslutning på generalforsamlingen i 2016.

Nyere medlemmer var noget duperet over de ægte kilte og smokingjakkerne. 3 meget skarpsindige medlemmer opdagede, at Olsens sad omvendt på – at Marianne havde helt forkerte strømper og bluse på – at Niels´ strømper stumpede og dermed viste bare ben….

Et andet medlem roste slatauktionen på sin hurtighed og smidighed……

Tak for en festlig aften….

kolding, den 10. marts 2015.
Referent: Marianne Levison