Generalforsamling 2014

Referat af ordinær generalforsamling – den 28. februar 2014.

1. Valg af dirigent og referent:

Bestyrelsen pegede på Niels Lynggaard – der blev valgt.

2. Formandens beretning for det forløbne år:

DSC_0021smallFormanden kiggede først lidt tilbage på laugets 14 år i drift med reference til de mest nævneværdige arrangementer gennem tiden.

Derefter så han lidt tilbage på 2013 og de 5 smagninger, der var – bl.a. med besøg af Alex Bruce i marts måned – 3 medlemmers eget arrangement over en sjov og udbytterig tur til Skotland – afrundet med årets julesmagning.

En tak til alle omkring – b-medlemmer, revisor og Klaus Rask/Søren for opdatering af hjemmesiden.

Årets KWL – 139 Kjeld DittmerDSC_0023small

Hængeparti fra sidste år: Tøj/Skjorter/Polo/T-shirts:

Man beså de udstillede prøver i pausen. Vi tager emnet op ved næste smagning. Man skal først betale og bestille, så samler bestyrelsen op og spørger igen, for vi skal aftage min.100 stk. og KWL er hverken lager eller tøjbutik.

Det blev i samme åndedrag aftalt, at der kommer en opdateret lagerliste på hjemmesiden.

Klaus supplerede med, at der pt. 12 certifikater af fad 102 (refill)

Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab:

Revisor Mikkel fremlagde regnskabet – der viste et overskud på kr. 13.719,49.

Lager bragt ned på fornuftigt niveau.

Regnskabet blev godkendt.

4. Forelæggelse af budget for det nye regnskabsår:

Forventning om overskud i samme kategori som 2013.

5. Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår:

Uændret kontingent i 2015 – kr. 175.

6. Indkomne forslag:

Ingen

7. Valg af formand og ét bestyrelsesmedlem (lige år):

Formand: Henrik Olsen – genopstillet og genvalgt

Et bestyrelsesmedlem: Marianne Levison – genopstillet og genvalgt

8. Valg af en suppleant til bestyrelsen (hvert år)

Suppleant: Søren Bolvig – genopstillet og genvalgt

9. Valg af revisor og revisorsuppleant (hvert år)

Revisor: Mikkel H. Nielsen – genopstillet og genvalgt

R-suppleant: Ricky Spanggaard – genopstillet og genvalgt.

10. Eventuelt:

Der var et hængeparti vedr. smagning af Kilchoman-fadene, der skulle være sket sidste år – 2013 – men som blev udskudt flere gange af forskellige årsager.

Derfor var de til smagning den 22. november – med afstemning dd. – og de medlemmer med certifikater kunne smage i pausen – og afstemning blev foretaget lige derefter.

Tom McIeland anbefaler mindst 1 år mere.

GF gav efterfølgende ved håndsoprækning tilkende, at lade fadene ligge min. 1 år mere.

Kassereren spurgte GF, som er vores højeste myndighed, hvordan vi skal forholde os til afbud efter deadline; om man skal betale under alle omstændigheder eller om der kan skeles til grunden til det pludselige afbud.

GF besluttede efter en kort diskussion, at man Følger den eksisterende beslutning,(som er adskillige år gammel) og betaler når man har meldt sig til.

Dette gælder også dem der ikke betaler via netbank men kontant i døren, eller for sin(e) gæst(er).

Deadline er vanligvis mandag inden smagningen fredag.

Derudover blev det i salen nævnt, at det bør stå i nyhedsbrevet fremover, så ingen er tvivl.

Klaus udsender opkrævning til de medlemmer, der har meldt afbud efter mandag til denne smagning.

Derefter kunne dagens MacAllan-smagning gå igang…..

Referent: Marianne Levison