Generalforsamling 2016

Referat af ordinær generalforsamling – den 26. februar 2016.

1. Valg af dirigent og referent:
Bestyrelsen pegede på Niels Lynggaard og Marianne Levison – der blev valgt.

2. Formandens beretning for det forløbne år:
Beretningen er lagt/bliver lagt op på hjemmesiden til interesserede.
Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab:
Revisor Mikkel fremlagde regnskabet – der viste et overskud på kr. 1.425,84.
Lager bragt ned på fornuftigt niveau.
Overskud bragt ned på fornuftigt niveau – ingen grund til at skabe store overskud, når egenkapitalen er så god.
Regnskabet blev godkendt.

4. Forelæggelse af budget for det nye regnskabsår:
Forventning om lille overskud i størrelsesorden 2015.

5. Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår:
Uændret kontingent i 2017 – kr. 175.

6. Indkomne forslag:
Ingen

7. Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem (lige år):
Formand: Henrik Olsen – genopstillet og genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Marianne Levison – ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog Klaus Rask Petersen – der blev valgt.
Der var ingen modkandidater til de opstillede.

8. Valg af en suppleant til bestyrelsen (hvert år)
Suppleant: Søren Bolvig – genopstillet og genvalgt

9. Valg af revisor og revisorsuppleant (hvert år)
Revisor: Mikkel H. Nielsen – genopstillet og genvalgt
R-suppleant: Ricky Spanggaard – genopstillet og genvalgt.

10. Eventuelt
Vedr. Kilchoman-fadene…:
GF valgte at følge den tidligere anbefaling fra Tom Mcleland og lader dem ligge til næste forår/sommer 2017 – hvor fadene er 10 år gamle.
Her udløber lejen hos Kilchoman – og fadene tages derfor hjem i 2017.
Lauget har SWIPP – nr. 4272 0480.
Der kan ikke tilknyttes mobilepay til kontoen – er forespurgt.
Der indkøbes ikke årsmalt eller andet whisky – så længe vi fortsat har ca. 50 flasker Kilchoman 2.nd edition liggende endnu.
Årsmalt har aldrig været en fast beslutning i lavet….tidligere har det også kostet en god sum penge med lang lagertid til følge.
Der er indkøbt 2 fade hos Ardnamurchan – der mangler fortsat et par formaliteter før der kommer certifikater til salg.
Efter en lille snak frem og tilbage omkring indkøb af whisky generelt gav GF carte blanche til, at Bestyrelsen slår til, hvis der viser sig endnu et godt tilbud. Olsen nævnte, at Alex Bruce anbefaler, at man køber fade ind nu – både med og uden røg.
GF blev afholdt i god og munter tone – der fortsatte under Bunnahabhain-smagningen.

Tak for en festlig aften….
Kolding, den 14. marts 2016.
Referent: Marianne Levison